Zastita zivotne sredine

OPASNOST po zdravlje:

Zdravstvene institucije u Srbiji, godišnje proizvedu više od 48.000 tona otpada, od čega se 9.600 tona može smatrati opasnim medicinskim otpadom. Prema podacima Nacionalne strategije za upravljanje otpadom, čak 62 % privremenih skladišta opasnog otpada u Srbiji ne zadovoljava propisane uslove za njegovo bezbedno odlaganje.

Stepen opasnosti najbolje ilustruju podaci Svetske zdravstvene organizacije (SZO) po kojima je zbog nebezbednog zbrinjavanja medicinskog otpada došlo do: 21 miliona infekcija virusom hepatitisa B (HBV) ili 32% svih novih slučajeva, 2 miliona infekcija virusum hepatitisa C (HCV) ili 40% svih novih infekcija, 260.000 infekcija HIV-om ili 5% svih novih infekcija. Po izveštaju iz 2010 godine vidi se da preko 80% zdravstvenih radnika je izloženo nekim od uzročnika infektivnih bolesti, kojima su izloženi upravo na radnom mestu.Svi mi dužni smo da obezbedimo da se otpadom upravlja na način kojim se na najmanju moguću meru svodi njegov negativan i štetan uticaj na životnu sredinu.

001a
001b
001c