Infektivni otpad

002f002e
  • Do 20% ukupnog otpada iz zdravstvene ustanove,
  • Otpad koji sadrži mikroorganizme, kulture i materijal iz mikrobioloških labaratorija, otpad kontaminiran krvlju, serumom, limfom, zavojni materijal sa vidljivim prisustvom krvi, igle i špricevi (odvojeni) posle parenteralnog davanja lekova, vakutajneri, upotrebljeni brisevi, skalpeli za jednokratnu upotrebu-posle upotrebe, papirni ubrusi sa tragovima krvi, neprepoznatljivo tkivo (kiretirano), zubi, vaterole, rukavice korišćene u radu sa infektivnim otpadom itd.

ODVAJANJE:

  • Oštri predmeti se stavljaju u žute specijalne plastične kutije. kutije se pune najviše do crte naznačene na kutiji(3/4 kutije)
  • Ostali otpad se stavlja u higijenske kante/korpe sa umetnutom žutom kesom. kese se pune najviše do 2/3 radi vezivanja.

PAŽNJA: Zabranjeno je vraćanje kapice na iglu, ručno odvajanje igle od šprica i druge manipulacije iglom.

PAŽNJA: Na poklopcu kantica postoji posebni otvori za bezbedno uklanjanje igala od špriceva. 

002a
002b
002c