Hemijski otpad

epruvete-1d-man
  • Hemijska sredstva zaostala, iskorišćena ili van roka upotrebe, korišćena u dijagnostičkim postupcima, sredstva za čišćenje, DDD poslove, rastvarači.
  • Supstance toksične, korozivne, zapaljive, eksplozivne i njihova ambalaža
  • Otpad koji sadrži teške metale: foto-fiksir, foto-papir, slomljeni živini tenziometri,toplomeri, iskorišćene baterije sa Cd, itd.
  • Amalgam: neupotrebljeni amalgam, prilikom popravki plombi, izvađeni plombirani zubi.
  • Odnosi se i čuva u namenskoj prostoriji.

ODVAJANJE:

  • mora se stavljati u crvene specijalne plastične kutije. kutije se pune najviše do crte naznačene na kutiji(3/4 kutije) - mora se stavljati u higijenske kante/korpe sa umetnutom crvenom kesom. kese se pune najviše do 2/3 radi vezivanja.
003a
003b
003c