Farmaceutski otpad

  • Neispravni lekovi, serumi, vakcine, zbog isteklog roka upotrebe, izmenjenih organoleptičkih svojstava, prosuti, pripreljeni a neaplikovani itd.
  • Njihova primarna ambalaža.
  • Kontaminirani pribor korišćen za pripremu i primenu.
  • Po zatvaranju odgovarajuće ambalaže mora se privremeno skladištiti u namenskim prostorijama za odlaganje do predaje istog odgovornim licima za transport ili do tretmana.

ODVAJANJE:

  • mora se stavljati u crvene specijalne plastične kutije. kutije se pune najviše do crte naznačene na kutiji(3/4 kutije) - mora se stavljati u higijenske kante/korpe sa umetnutom crvenom kesom. kese se pune najviše do 2/3 radi vezivanja.
004a
004b
004c