Citotoksični otpad

  • Medicinski otpad karakterisan karcogenim, mutagenim ili teratogenim svojstvima (citostatici, ekskreti pacijenata tretiranih citostaticima, hemikalije i radioaktivni materijal).
  • Po zatvaranju odgovarajuće ambalaže mora se privremeno skladištiti u namenskim prostorijama za odlaganje do predaje istog odgovornim licima za transport ili do tretmana.

ODVAJANJE:

  • može se stavljati u ljubičaste specijalne plastične kutije. kutije se pune najviše do crte naznačene na kutiji(3/4 kutije) - može se stavljati u higijenske kante sa umetnutom ljubičastom kesom. kese se pune najviše do 2/3 radi vezivanja
005a
005b
005c