O nama

Kompanija „Medical wave“ d.o.o. je osnovana 2010 godine u Beogradu kao preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge, a posebno specijalizovala svoju delatnost za pružanje usluga u oblasti upravljanja medicinskim otpadom. Danas je jedna od malobrojnih kompanija u Srbiji za pružanje usluga sakupljanja, transporta, privremenog skladištenja i tretmana opasnog i neopasnog otpada.

„Medical wave“ pruža usluge koje obuhvataju tehničke, konsultanske, naučne i menađžerske mehanizme u izradi najboljeg rešenja u upravljanju medicinskim otpadom, usklađene sa domaćom i međunarodnom zakonskom regulativom. Osnovna delatnost kompanije je sakupljanje i transport medicinskog otpada, sa osnovnim ciljem „ZA ČISTIJU I ZDRAVIJU SRBIJU“. Od svog osnivanja kompanija teži zapošljavanju najstručnijih kadrova iz ove oblasti, koji svojim iskustvom i znanjem doprinose pružanju kvalitetne, efikasne i brze usluge u cilju smanjenja rizika po zdravlje ljudi. Naša kompanija prihvata izazove upravljanja i zbrinjavanja medicinskog otpada u svim zdravstvenim ustanovama uključujući i privatnu praksu.

„Medical wave“ i naši stručni saradnici će za Vašu zdravstvenu ustanovu izraditi plan upravljanja medicinskim otpadom i obučiti Vaše osoblje za sprovođenje plana:

  1. pravilno sakupljanje i odvajanje otpada na mestu nastanka,
  2. propisno pakovanje i pravilno obeležavanje otpada
  3. merenje otpada
  4. privremeno čuvanje i skladištenje otpada
  5. vođenje evidencije i izveštavanje državnih organa
  6. predavanje medicinskog otpada na dalji transport.

„Medical wave“ gradi svoje status isključivo na kvalitetu proizvoda i usluga koje pruža.
Nezaobilazna stepenica razvoja kompanije je stalno proširenje iskustva i znanja edukacijom u svojim trenažnim centrima i ličnom praksom. Iz tog razloga svoje delovanje ne bazira samo na domaćem tržištu Republike Srbije, već i u okolnim zemljama.

„Medical wave“ predstavlja najsigurnijeg partnera, za kojeg su se opredelili najveće zdravstvene ustanove, laboratorijske i stomatološke ordinacije u našoj zemlji.